Share this content on Facebook!
06 Jun 2016
Poznańska Kancelaria Adwokacka J & W Engelgardt oferuje bogaty wybór usług dla firm. Kancelaria udziela porad z zakresu prawa gospodarczego i posiada szczególne doświadczenie w branży produkcyjnej, budowlanej oraz usług luksusowych. Kancelaria oprócz doradztwa i tworzenia dokumentów, oferuje także reprezentację procesową - obejmującą sprawy karnoskarbowe i karnogospodarcze. O skuteczności działań świadczą liczne uniewinnienia w trudnych sprawach karnogospodarczych i karnoskarbowych.
Ponadto kancelaria uczestniczy po stronie klientów w negocjacjach, które często dają szybsze i lepsze rezultaty niż oficjalna droga sądowa, która bywa przewlekła. Z tego powodu kancelaria J & W Engelgardt wyróżnia się...